Środki masowego przekazu są obecnie najbardziej powszechną formą komunikacji społecznej, czyli procesu tworzenia, przekształcania i przekazywania informacji między ludźmi. Jej celem jest dostarczanie wiedzy i kształtowanie określonych zachowań i postaw w ramach danej społeczności. Można wyróżnić kilka typów komunikacji: interpersonalną, międzygrupową, masową i instytucjonalną, a także polityczną. W systemach demokratycznych niezwykle ważną rolę w procesie komunikacji mają media. Współcześnie dominują tak zwane mass media, inaczej nazywane masowymi środkami przekazu. Ich podstawową funkcją jest przekazywanie informacji masowemu odbiorcy poprzez takie przekaźniki jak radio, telewizja, książki, prasa papierowa czy internet.

Współczesne media można podzielić na kilka rodzajów:

Media tradycyjne – relacja przekazywania odbywa się tylko w jednym kierunku: od nadawcy do odbiorcy, który biernie przyjmuje nadawany komunikat. Wchodzą w to tak zwane media gorące, zajmujące się przekazywaniem informacji na bieżąco, czyli radio i prasa, które ze względu na intensywność wydarzeń narzucają pewną określoną ich interpretację, nie podając szczegółów umożliwiających samodzielną ocenę zjawisk. Do mediów tradycyjnych zaliczamy także media zimne, czyli telewizje, które nadając informacje wielokanałowo pozostawiają swobodę oceny i interpretacji.

Media interaktywne – czyli przede wszystkim internet, pozwalają na wymianę informacji w obie strony, odbiorcy mogą wyrażać swoje zdanie bezpośrednio pod komunikatem nadawcy, nadając mu tym samym nowe światło i stwarzając pole do ewentualnej dyskusji. Jest to obecnie medium najpopularniejsze, przewiduje się, że za kilka lat całkowicie zdominuje rynek i pozbawi wpływu media tradycyjne.

Zagrożenia w społeczeństwie dobrobytu.
Środki masowego przekazu mają kilka podstawowych funkcji: informacyjną, opiniotwórczą, kontrolną, rekreacyjną, edukacyjną i kulturotwórczą. Mówi się też, że w dzisiejszym świecie media, obok ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, stanowią czwartą władzę, ponieważ mają ogromny wpływ na życie społeczne. Mogą być zarówno narzędziem propagandy, jak i nieformalnym narzędziem kontroli sprawujących władzy. Sprawia to, że w znacznym stopniu kształtują one postawy prezentowane na łamach sceny politycznej, nierzadko same prowokują dziejące się na niej wydarzenia. Kształtują one spojrzenie obywateli na świat, ich opinie i sposób myślenia.

Media są niezwykle istotnym składnikiem współczesnego życia społecznego. Trzeba umieć z nich korzystać. W dzisiejszym szumie informacyjnym warto wyrobić w sobie umiejętność sceptycznego podchodzenia do prezentowanych przez media treści, by móc odróżnić, które informacje są obiektywne, a które mają służyć określonej grupie interesu, przez którą są finansowane.