Mediator jest kluczowym elementem każdej ważnej negocjacji. Wpływa on znacząco na relacje i ostateczny wyniki negocjacji. Czasem sama obecność mediatora wpływa pozytywnie na strony i może doprowadzić do osiągnięcia porozumienia.
Mediator jest osobą neutralną która wspiera proces negocjacji i skłania do znalezienia zadowalającego rozwiązania.

Mediator musi posiadać szereg cech, które są niezbędne do pracy.
Przede wszystkim musi być bezstronny i nie może się kierować jakimikolwiek uprzedzeniami.
Mediator powinien być szanowany i ceniony a co ważne posiadać odpowiednie doświadczenie.
Bardzo ważnym elementem jest umiejętność prowadzenia mediacji i kontrolowanie jej przebiegu tak, aby mieć realny wpływ na wynik.
Każdy mediator posiada dużą wiedzę w sprawach stanowiących przedmiot negocjacji.
Jego wiedza i umiejętności i wielokierunkowe myślenie znacząco ułatwiają mu pracę.
Mediator musi być wytrwały i dążyć do zamierzonego celu w postaci porozumienia stron.
Od cech mediatora w dużej mierze zależy wynik negocjacji.