W dzisiejszych czasach srodki masowego przekazu pełnią bardzo ważną rolę w naszym życiu. Telewizja, prasa, radio oraz internet są to główne źródła informacji z których czerpiemy wiedzę na temat tego co dzieje się w dzisiejszym świecie. Każdy z nas dobrze wie, że nie zawsze informacje które otrzymujemy są zgodne z prawdą gdyż nie zawsze dziennikarze są rzetelni. Częstym zjawiskiem jest koloryzacja tego co się wydarzyło po to by przyciągnąć jak największą widownie, publiczność, często odbywa się to kosztem prawdy i tego co rzeczywiście się wydarzyło. Społeczeństwo w wyniku tego poddane jest manipulacji oraz jest wprowadzane w błąd.

Znaczenie komunikacji w gospodarce. Transport i łączność

Media stosując ten zabieg wpływają na ludzi co jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem porównywalnym do propagandy. Historia doskonale pokazuje, że nie prowadzi to do niczego dobrego. Pisząc ten tekst dobrze wiem, że nie zmienię tego lecz chce dać ludziom do zrozumienia że manipulacja informacjami i faktami jest w dzisiejszych czasach bardzo powszechna gdyż ludzie z wyższych sfer między innymi politycy w ten sposób próbują osiągnąć własne cele np uzyskanie poparcia podczas głosowania. Mam nadzieję, że większość społeczeństwa Polskiego i nie tylko jest tego świadoma i sama rzetelnie ocenia otrzymane z mediów informacje nie „łykając” wszystkiego jak przysłowiowy pelikan. Oddzielenie fałszu od prawdy nie jest prostą czynnością lecz właśnie teksty jak ten mogą pomóc innym w uświadomieniu sobie tego co dzieję się w mediach.